Vilken kurs?

Röda Korsets kurser i första hjälpen är olika långa och har olika fokus, men kärnan är den samma i dem alla: livräddande första hjälpen.

Redan efter Röda Korsets kortaste, fyra timmar långa kurs i första hjälpen kan man identifiera en nödsituation och ge livräddande första hjälpen.

Bekanta dig med kursprogrammer, för mera information ring tel. 020 701 2376 

Anmäl dig på kursen

Snabb första hjälpen kan rädda livet på en arbetskamrat eller en familjemedlem.

Anmäl dig på kursen eller beställ en kurs av Röda Korset, expert på första hjälpen, tel 020 701 2376. Samtidigt stöder du vår friviligverksamhet, första hjälpengrupper och Rödakorsvänner.

Första hjälpen, kunskap för livet

Be om en offert

Första hjälpen som räddar liv kompletteras med innehåll som skräddarsys för företag och andra målgrupper. 

Utbildining i första hjälpen är en del av säkerheten på arbetsplatsen och den förebyggande förtagshälsovården. Företag kan ansöka om ersättning för utgifterna i englighet med sjukförsäkringslagen.

Bäställ en kurs tel. 020 701 2376 eller be om en offert!